พงศกร ริกานนท์ (เต้ย)
 
ส่วนสูง180
น้ำหนัก69
การศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ